4.5.2020

Informace ke znovuotevření MŠ

Milí rodiče,

obdrželi jsme od MŠMT manuál ke znovuotevření mateřských škol do konce školního roku.

Informace pro vás:

 1. Nošení roušek:
 • Děti ani učitelky nemusí mít v prostorách mateřské školy roušky

 • Doprovázející osoba musí mít v prostorách MŠ roušku vždy

 1. Povinnosti rodičů:
 • Při příchodu do MŠ použít dezinfekci, která bude hned u vchodu do budovy

 • Při prvním příchodu po znovuotevření MŠ musí rodič podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – bude k dispozici v šatně

 • Neshromažďovat se s ostatními rodiči v šatně ani před budovou MŠ, dodržovat rozestupy 2m

 • Vždy předat dítě zdravé, bez rýmy, kašle, teploty

 1. Kdo by do MŠ neměl nastoupit:
 • Děti, které žijí ve společné domácnosti:

 • s osobami staršími 65 let

 • které trpí chronickým onemocněním plic

 • které trpí onemocněním srdce a velkých cév s dlouhodobou léčbou např. hypertenze

 • které mají poruchu imunitního systému

 • těžká obezita

 • léčený diabetes mellitus

 • chronické onemocnění ledvin vyžadující trvalou podporu (dialýza)

 • onemocnění jater

  Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a pokud dítě patří do rizikové skupiny, zvážili jeho nástup.

  Naše podmínky otevření:

  Chtěli bychom pro vás otevřít co nejdříve, moc bychom byli rádi za vaši zpětnou vazbu. Kdo toto čtete, napište nám prosím email nebo volejte 737842440 a sdělte nám, jak to vy vidíte. Potřebujeme vědět alespoň přibližný počet, protože máme dvě učitelky, které spadají do rizikových faktorů. Mateřská škola bude otevřena pro všechny, kteří potřebují. Pro maminky na MD a nepracující pouze dopolední provoz do 12.00, pro všechny ostatní celodenní provoz od 6.00-16.00 hodin.

  Pan starosta si přeje otevřít již od pondělí 11. 5. 2020. Prosím o vaši zpětnou vazbu, pište, volejte, budeme rádi za jakoukoliv Vaši informaci.

  Společně to zvládneme.

  Kolektiv MŠ

   

   


9.4.2020

Zápis do EKO Mateřské školy Dobřív

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID – 19 jsou vydaná tato opatření:

 • Zápisy proběhnou v souladu s právním i předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, v době od 2. -16. května2020.
 • Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Postup při zápisu:

 • Každý, kdo spadá do školského obvodu EKO MŠ Dobřív (Dobřív, Pavlovsko), dostane do své poštovní schránky potřebné dokumenty k vyplnění (vše bude popsáno uvnitř obálky) nejpozději do 3.5.2020
 • Vyplněné dokumenty vraťte ve stejné obálce do poštovní schránky EKO mateřské školy Dobřív 140 nejpozději do pondělí 18. 5. 2020
 • Pokud někdo z obeslaných nebude mít zájem o umístění v mateřské škole, vrátí nevyplněné dokumenty zpět do poštovní schránky mateřské školy s vyjádřením:  NEMÁM ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ.
 • Pokud by se stalo, že někdo do 3.5.2020 neobdrží potřebné dokumenty k zápisu do mateřské školy, kontaktujte mě na email ekomsdobriv@seznam.cz , nebo na tel. 737842440, tento kontakt využívejte při jakékoliv komunikaci (budu vám nápomocna).

Společně všechno zvládneme

Kolektiv EKO MŠ Dobřív

 

 


24.3.2020

Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Platba úplaty za předškolní vzdělávání se řídí Vnitřní směrnicí ke stanovení výše úplaty č.j. EMS/25/2019

Článek 5, bod 2:                                                            

 

                                                             

 

2) V případě mimořádného uzavření mateřské školy (chřipkové prázdniny, kalamita, epidemie apod.) snižuji úplatu

na  18,- Kč za každý uzavřený den.     

 

Vyrovnání platby úplaty za předškolní vzdělávání proběhne po obnovení provozu mateřské školy.

Děkujeme                 

 

 

                     

 


24.3.2020

Plavání - zrušeno

Plánovaná plavecká školička je vzhledem k mimořádné situaci zrušena.

Vybraná finanční částka vám bude vrácena po obnovení provozu mateřské školy.

Děkujeme


24.3.2020

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Oznamujeme rodičům, že provoz mateřské školy bude přerušen v době od 25.3.2020 do odvolání z důvodu preventivních kroků a dalších mimořádných opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., na základě doporučení MŠMT, se souhlasem zřizovatele. 

Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit Žádost o ošetřovné při péči o dítě, kontaktujte ředitelku mateřské školy na tel. č. 737842440 nebo na adrese ekomsdobriv@seznam.cz

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

Ředitelka MŠ Jitka Frýaufová

 

 

Starosta obce Jiří Ondřejíček

 


17.3.2020

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Oznamujeme rodičům, že provoz mateřské školy bude přerušen v době od 18.3.2020 - 24.3.2020 z důvodu preventivních kroků a dalších mimořádných opatření, na základě doporučení vlády ČR a se souhlasem zřizovatele. 

V případě potřeby pracujících rodičů dne 24. 3. 2020 do 15 hodin, kontaktujte ředitelku MŠ na tel. 737842440 nebo na emailové adrese ekomsdobriv@seznam.cz . Pokud nebudou zavedena další opatření českou vládou, bude přerušení provozu obnoveno.

Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit Žádost o ošetřovné při péči o dítě, kontaktujte ředitelku mateřské školy na tel. č. 737842440 nebo na adrese ekomsdobriv@seznam.cz.

 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

………………………………………………

Starosta obce Jiří Ondřejíček

 Tvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist