9.4.2021

Informace ke znovuotevření MŠ od 12.4.2021

Od pondělí 12.4.2021 se mateřské školy otvírají pro všechny děti v povinném předškolním ročníku a pro mladší děti vybraných profesí - zdravotníky, pedagogy, bezpečnostní sbory, ozbrojené síly, orgány ochrany veřejného zdraví, v sociálních službách, Úřadu práce, ČSSZ, Finanční správy.

Informace pro rodiče – otevření MŠ od 12. 4. 2021

 

Testování:

Před testem:

 • Rodič si provede dezinfekci rukou, nasadí si rukavice

Průběh testování:

 •  2 x týdně  ( pondělí a čtvrtek – v tyto dny, zvoňte)
 • V šatně mateřské školy
 • Počet dětí v jednom okamžiku nepřekročí  5 (5 dětí + 5 dospělých), sedí v šatně v rozestupu 1,5 m
 • Testy provádí vždy rodič (zákonný zástupce) za dozoru učitelek
 • Rodič vyčká na výsledek testu (cca 15 minut)
 • Učitelka provede záznam o výsledku testu
 • Negativní test – dítě odchází do třídy
 • 1. testování - pozitivní test – dítě odchází s rodičem, kontaktuje hygienu nebo lékaře a objedná se na PCR test
 • Další testování – pozitivní test jednoho dítěte  – celá třída jde domů a čeká se na potvrzující PCR test
 • Školnice dohlíží na likvidaci použitých testů
 • Pokud se sejde více rodičů najednou, budou muset čekat venku (buďte na to prosím připraveni a teple se oblečte, nechceme nikomu určovat v jakou hodinu má přijít)
 • Pokud bude mezi čekajícími nějaký pracující rodič, bude mít přednost.
 • Pracující zároveň prosíme, aby přijeli v dostatečném předstihu

Prosím připravte doma děti na testování.

Buďte prosím první den trpěliví a omluvte, pokud by průběh testování nebyl dostatečně rychlý a podle vašich představ. Budeme se snažit, aby to pro děti i vás bylo co nejpohodlnější a plynulé.

 

 

Informace k provozu školy:

 • Rodiče mohou vstoupit do budovy pouze s respirátorem FFP2/KN 95

 • Dítě bez roušky

 • Po příchodu do budovy si vydezinfikujte ruce

 • Dítěti bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem

 • Od dětí se před prvním příchodem nepožaduje prohlášení o bezinfekčnosti

 • Pokud někdo změnil pojišťovnu, telefon apod. prosím nahlaste učitelkám

 • Upozorňujte učitelky, pokud se u dítěte objeví jakýkoliv příznak resp. onemocnění, střevní potíže apod.

 • Pobyt uvnitř školy omezte na co nejkratší dobu (pouze jeden rodič s dítětem)

 • Po příchodu do třídy si dítě půjde umýt ruce

 • Nedávejte dětem žádné hračky ani plyšáky

   

  Provoz mateřské školy je nezměněn od 6.00-16.00 hodin.

  V pondělí 12.4.2021 předejte učitelkám  pracovní listy z distanční výuky.

   

  Pokud budeme společně dodržovat tato daná pravidla, VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME.

  Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pište, volejte.

   

   

  Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.

   


6.4.2021

Zápis do EKO Mateřské školy Dobřív

Zápis do EKO mateřské školy Dobřív pro školní rok 2021/2022 se bude konat ve dnech 2.-16.5.2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními budou zápisy probíhat bez účasti rodičů a dětí.

Rodičům budou do 30.4.2021 doručeny potřebné dokumenty k vyplnění. Jedná se o děti s trvalým pobytem Dobřív a Pavlovsko, které dovrší 3 let do 31.8.2021.

Pokud někdo potřebné dokumenty v termínu neobdrží, může nás kontaktovat na tel. č. : 371 783 478 nebo 737 842 440

Za kolektiv MŠ Jitka Frýaufová - ředitelka


28.3.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29.3.-11.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým se prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26.2.2021, a to do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 


19.3.2021

Prodloužení uzavření mateřské školy

Milí rodiče,

 

vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti: 1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., 2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

 


Bohužel se od pondělí ještě neuvidíme, ale připravili jsme pro vás další úkoly, které vám v pondělí přivezeme. 

Moc zdravíme ze školky.

Za kolektiv Jitka Frýaufová


15.3.2021

Překvapení ze školky

Milí rodiče,

 

zatím nevíme, jak to bude v příštích dnech či týdnech, zda se mateřské školy otevřou, či nikoliv.  

A tak si paní učitelky mladších dětí pro vás připravily dvě jarní stezky s jednoduchými úkoly.

První cesta je kytičková a vede od rybníka k jezu.

Druhá cesta je zvířátková a vede od školky po cyklostezce k potoku.

Je to aktivita pro radost a rozhodně není povinná, nic s sebou není potřeba - jen někdo, kdo umí dětem tabulky přečíst a bude jim naslouchat. Doufáme, že tyto malé úkoly udělají radost i kolemjdoucím a že nám je nikdo nezničí. Budou k dispozici od pondělí 15.3. do 28.3. 2021.

 

Distanční výuka.

Připravujeme pro vás další úkoly v případě, že mateřské školy zůstanou ještě zavřené.

Prosíme rodiče, pokud se v pondělí 22.3.2021 mateřské školy neotevřou, aby hotové úkoly pověsili v pondělí 22.3.2021 v dopoledních hodinách v tašce na svoji hradbu, my si je vyzvedneme a vyměníme za úkoly nové. Zároveň chceme poprosit, zda můžete na email posílat nějaké zajímavé, legrační, jakékoliv fotografie, jak plníte úkoly s dětmi, připravili bychom pro vás na uvítanou výstavu fotografií v šatně - Distanční výuka pro holku i pro kluka aneb učíme se doma.

Děkujeme za spolupráci  držte se v této nelehké době, opatrujte sebe i své blízké. Moc se těšíme na setkání s vámi.

Za kolektiv MŠ

Jitka Frýaufová


2.3.2021

Distanční výuka

Distanční výuka

Všichni jste obdrželi pět pracovnách sešitů, ze kterých si volně můžete zpracovávat jednotlivé úkoly. Vzhledem k tomu, že chceme, aby děti měly ucelený soubor všech prací do jejich knih, které tvoříme již od září, obdržíte od nás ještě desky pro každé dítě s dalšími úkoly na tři týdny. Během dnešního dne přivezeme.

První úkoly  jsou z oblasti cestování - Asie

Druhé úkoly z oblasti cestování - Evropa

Třetí úkoly - jarní odemykání.

 

Tyto úkoly by vám měly vystačit na tři týdny plánovaného uzavření.

Prosíme vkládejte vypracované úkoly zpět do desek.

Pokud by se náhodou ještě po třech týdnech mateřské školy neotevřely, prosíme o odevzdání desek s vypracovanými úkoly do pondělí 22.3.2021. Připravíme pro vás případně další motivační týdny.

Mnohokrát děkujeme za spolupráci a budeme doufat, že se opět brzy uvidíme.

Mějte se všichni, jak jen nejlépe to jde a všem hlavně zdraví.

Pokud budete mít dotazy, volejte  737 842 440

S pozdravem

Jitka a Radka

 


2.3.2021

Stravování

Stravování:

v době uzavření mateřských škol na základě vládního nařízení, v době distanční výuky, má předškolní dítě nárok na dotovanou stravu, kterou si může odebírat jako jídlo s sebou do jídlonosičů. Cena za dotovaný oběd je 20,- Kč.

Pravidla:

- přihlášení ke stravování vždy den předem do 11.00 hodin na tel.č. 371 783 478

- výdej stravy od 10.30-11.00 hodin

- dva jídlonosiče označené jménem dítěte (jeden prázdný nechá v MŠ, do druhého mu bude připraven oběd, aby nedocházelo k hromadění osob před školkou)

- vyúčtování stejným způsobem jako doposud


28.2.2021

Uzavření mateřské školy od 1.3.2021 -21.3.2021

Oznamujeme, že vzhledem k vážné epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

 

Ošetřovné: již nevystavuje mateřská škola, ale formulář vyplní rodič, ke stažení na stránkách https://cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Na těchto stránkách naleznete všechny potřebné informace týkající se ošetřovného.

 

 

V případě dotazů volejte: 737 842 440 (ředitelka MŠ) 

 Tvorba www stránek: 4every.cz

Mapa stránek
TOPlist